มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

คณะรัฐมนตรีไทยเมื่อวานนี้ได้พยักหน้ารับแพคเกจการคลัง 13.2 พันล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงกลางปีนี้ขณะที่คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทยจะขยายตัว 3.9% ในปีนี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังประกอบด้วย 4 มาตรการดังนี้ บัตรสวัสดิการของรัฐ N จะเพิ่มขึ้น 200 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับค่าเผื่อสำหรับห้าเดือน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นคนพิการสำหรับการซื้อสินค้า

และบริการผ่านการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDC), ทุ่งเงินประชาราช (กระเป๋าเงินประชารัฐ) แอพมือถือหรือถอนเงินสด เงินช่วยเหลือครั้งเดียว 1,000 บาทต่อคนสำหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยเพื่อซื้อปุ๋ยยาฆ่าแมลงและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ผ่านเครื่อง EDC, แอพมือถือทุ่งเงินประชาราช (กระเป๋าเงินประชาราช) หรือถอนเงินสด NA เงินช่วยเหลือครั้งเดียวจำนวน 500 บาทต่อเด็กหนึ่งคนสำหรับผู้ปกครองที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐเพื่อซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรู้ด้วยวิธีการเดียวกัน